Ouderlijk gezag


Hoe is het ouderlijk gezag over uw kinderen geregeld?

Wanneer u bent gehuwd heeft u automatisch het gezamenlijk ouderlijk gezag. Bij een onverhoopte echtscheiding houdt u eveneens automatisch dit gezag over uw kinderen. Wanneer u echter niet gehuwd bent maar als partners samenwoont, dient u zelf stappen te ondernemen om het ouderlijk gezag te krijgen.

Bij of voor de geboorte van uw kind, kunt u uw kind erkennen bij de gemeente. De meeste ouders zijn bekend met deze regelgeving en zorgen ook voor de erkenning zodat het kind twee juridische ouders heeft.

Wat minder bekend is, is dat een aantekening in het gezagsregister gemaakt kan worden, zodat het kind ook twee juridisch vertegenwoordigers heeft. Voor deze aantekening heeft u geen advocaat nodig, enkel de toestemming van de moeder van het kind. Via de website van de Rechtspraak kunt u het formulier invullen en met de DigiD code een aanvraag voor gezamenlijk gezag indienen.

Mocht de moeder van uw kind onverhoopt geen toestemming geven (bijv. na het beëindigen van de relatie), dan kunt u met behulp van een advocaat vervangende toestemming van de rechtbank verzoeken. In de meeste gevallen wordt de vervangende toestemming door de rechtbank verleend.

Braakman Advocaten kan u hierbij helpen. 

Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen:

T: 0492-544415
A: Mierloseweg 5, 5707 AA Helmond
E: secretariaat@braakmanadvocaten.nl

Gratis inloopspreekuur: dinsdag en donderdag van 16:30 uur tot 17:30 uur