Ouderlijk gezag


Hoe is het ouderlijk gezag over uw kinderen geregeld?

Wanneer u bent gehuwd heeft u automatisch het gezamenlijk ouderlijk gezag. Bij een onverhoopte echtscheiding houdt u eveneens automatisch dit gezag over uw kinderen. Wanneer u echter niet gehuwd bent maar als partners samenwoont, dient u zelf stappen te ondernemen om het ouderlijk gezag te krijgen.

Bij of voor de geboorte van uw kind, kunt u uw kind erkennen bij de gemeente. De meeste ouders zijn bekend met deze regelgeving en zorgen ook voor de erkenning zodat het kind twee juridische ouders heeft.
Wat minder bekend is, is dat een aantekening in het gezagsregister gemaakt kan worden, zodat het kind ook twee juridisch vertegenwoordigers heeft. Voor deze aantekening heeft u geen advocaat nodig, enkel de toestemming van de moeder van het kind. Het formulier kunt u downloaden op www.rechtspraak.nl en ook digitaal indienen.

Mocht de moeder van uw kind onverhoopt geen toestemming geven (bijv. na het beëindigen van de relatie), dan kunt u met behulp van een advocaat vervangende toestemming van de rechtbank verzoeken. In de meeste gevallen wordt de vervangende toestemming door de rechtbank verleend.
Braakman Advocaten kan u hierbij helpen. 

Neem contact met ons op voor meer informatie:


Braakman Advocaten
Mierloseweg 5
5707 AA Helmond
T: 0492 - 544415

 

 

 

Gezag, ouderlijk gezag, vervangende toestemming, verzoek vervangende toestemming rechtban, formulier gezamenlijk gezag

Privacy statement | © Braakman Advocaten 2019, ontwikkeld door Sevenmiles