Omgang advocaat

Omgang, omgangsregeling, wijzigen omgangsregeling, nakoming omgangsregeling


Braakman Advocaten in Helmond kan u deskundige bijstand verlenen in het geval u vragen heeft over familierechtelijke kwesties.

Zo leven bij veel ouders ten tijde van echtscheiding of na verbreking van de samenleving vragen over de vaststelling van een omgangsregeling met de kinderen of, in een later stadium, een gewenste wijziging van de omgangsregeling. In veel gevallen kan een gerechtelijke procedure over de omgangsregeling voorkomen worden. Wij adviseren u graag.

Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen:

T: 0492-544415
A: Mierloseweg 5, 5707 AA Helmond
E: secretariaat@braakmanadvocaten.nl

Gratis inloopspreekuur: dinsdag en donderdag van 16:30 uur tot 17:30 uur