Strafrecht advocaat

Strafrecht advocaat, Helmond en omgeving.
Strafrecht, dagvaarding, verdachte, inverzekeringstelling, bewaring, slachtoffer, vordering benadeelde partij, jeugdstrafrecht, politierechter, meervoudige kamer


Bent u op zoek naar een strafrecht advocaat in Helmond of omgeving?
Braakman advocaten in Helmond is gespecialiseerd op het gebied van strafrecht en behandeld een groot aantal strafzaken voor zowel meerderjarige als minderjarige verdachten. In elke fase van het strafproces kunnen wij u adviseren en bijstand verlenen.

Wanneer u in aanraking komt met politie en / of justitie is het van belang uw rechten reeds in een vroeg stadium met een advocaat te bespreken. Met name het al dan niet gebruik maken van een zwijgrecht kan een belangrijke beslissing in uw strafzaak zijn.

Niet alleen (potentiële) verdachten, maar ook slachtoffers kunnen behoefte hebben aan juridisch advies en bijstand in de strafrechtelijke procedure. Een benadeelde partij kan in veel gevallen aanspraak maken op schadevergoeding. Het strafrecht biedt in een groot aantal gevallen eenvoudigere mogelijkheden tot verhaal dan het civiele recht.

Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen:

T: 0492-544415
A: Mierloseweg 5, 5707 AA Helmond
E: secretariaat@braakmanadvocaten.nl

Gratis inloopspreekuur: dinsdag en donderdag van 16:30 uur tot 17:30 uur