Toepassing wettelijke schuldsanering

Het beleid van de Rechtbank rondom de toepassing van de wettelijke schuldsanering voor natuurlijke personen (WSNP) is sedert de invoering van deze regeling, in 1998 met de aanpassing van de Faillissementswet, steeds strenger geworden.

Van diverse beslissingen van de Rechtbank, zoals bijvoorbeeld de afwijzing tot toelating tot de WSNP, of de weigering (cq. termijnverlenging) tot verlening van de zogenaamde “schone lei”, staat de mogelijkheid open om daartegen hoger beroep in te stellen bij het Gerechtshof.

Braakman Advocaten kan u behulpzaam zijn om dit hoger beroep voor u in te stellen, echter met nadruk wordt erop gewezen dat hiervoor doorgaans uiterst korte termijnen gelden.
In een voorkomend geval is het derhalve raadzaam om contact op te nemen zodra u van een dergelijke beslissing op de hoogte bent, ook wanneer u deze nog niet per post heeft ontvangen.

T: 0492-544415
A: Mierloseweg 5, 5707 AA Helmond
E: secretariaat@braakmanadvocaten.nl

Gratis inloopspreekuur: dinsdag en donderdag van 16:30 uur tot 17:30 uur