Buitengerechtelijke incassokosten vorderen


Sinds de uitspraak van de Hoge Raad op 13 juni 2014 is het voor ondernemers eenvoudiger om buitengerechtelijke incassokosten vergoed te krijgen.
Zonder tussenkomst van de rechter en het verplicht verrichten van incassohandelingen kunnen ondernemers van consumenten buitengerechtelijke incassokosten vorderen middels de zogenaamde  veertiendagenbrief’.

Veertiendagenbrief
De ‘veertiendagenbrief’ is een brief die door de ondernemer wordt toegezonden aan de consument over de nog openstaande kosten. Als waarschuwing zal in deze brief een termijn van 14 dagen worden gesteld waarbinnen de openstaande kosten voldaan moeten zijn en wat de gevolgen zijn van het uitblijven van betaling; de consument zal geen incassokosten verschuldigd zijn indien binnen veertien dagen wordt betaald.

Na deze termijn kan de ondernemer de incassokosten in rekening brengen. Voorheen was dit slechts het geval als de ondernemer daadwerkelijk incassohandelingen had verricht.

Op deze wijze is het dus eenvoudiger voor ondernemers om incassokosten vergoed te krijgen. Consumenten dienen aldus alert te zijn op de ‘veertiendagenbrief’.

Bron: Hoge Raad 13 juni 2014, ECLI:NL:HR:2014:1405Meer weten? Neem contact met ons op.

Braakman Advocaten
Mierloseweg 5
5707 AA Helmond

T: 0492 544415

Buitengerechtelijke incassokosten vorderen, innen incassokosten consument, vordering, veertiendagenbrief.

 

Privacy statement | © Braakman Advocaten 2019, ontwikkeld door Sevenmiles