WIA-uitkering na herkeuring


Het UWV voert jaarlijks 32.000 herkeuringen uit op de WIA.
Inmiddels is gebleken dat in het jaar 2015 uitkeringsgerechtigden meer dan andere jaren ‘ineens’ worden goedgekeurd.

Is dit voor u herkenbaar? 
Is uw WIA-uitkering in 2015 na een herkeuring verlaagd of afgewezen?

U kunt hiertegen bezwaar maken en wij kunnen u daarbij helpen!

Neem contact met ons op.


T: 0492 - 54 44 15
Mierloseweg 5
5707 AA Helmond

 

Privacy statement | © Braakman Advocaten 2019, ontwikkeld door Sevenmiles