Second opinion door advocaat

Rechtsbijstandverzekering en toch een advocaat inschakelen?


Ook wanneer u een rechtsbijstandverzekering heeft kunnen wij u wellicht van dienst zijn.

Zo heeft de Hoge Raad eind september 2012 bepaald dat u vrij bent in uw advocaatkeuze wanneer uw geschil de tussenkomst van een advocaat vereist, en onlangs heeft het Europese Gerechtshof dit bevestigd, en bovendien bepaald dat dit ook geldt voor procedures waarbij de inschakeling van een advocaat niet strikt noodzakelijk is.

Niet de rechtsbijstandverzekeraar, maar u als rechtszoekende bepaalt dus of u een eigen advocaat inschakelt.

Daarnaast kan het voorkomen dat u zich niet kunt vinden in het advies dat u van uw rechtsbijstandverzekeraar krijgt, over bijvoorbeeld de kans van slagen van uw zaak.

In de voorwaarden van uw verzekering is het recht op een second opinion opgenomen.
Met dit recht kunt u uw kwestie, met het advies van uw verzekeraar, voorleggen aan een advocaat naar keuze die in het kader van een second opinion beoordeelt of u juist bent geadviseerd.
 

De kosten voor de second opinion komen voor rekening van uw rechtsbijstandverzekering.  Daarnaast is het mogelijk dat sprake is van tegenstrijdig belang, indien zowel u als de tegenpartij bij dezelfde rechtsbijstandverzekering verzekerd zijn. Ook dan kunt u verlangen dat uw geschil aan een advocaat naar keuze wordt uitbesteed.
Het is immers van groot belang dat uw rechtshulpverlener volledig onafhankelijk voor uw belangen kan opkomen.

Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen:

T: 0492-544415
A: Mierloseweg 5, 5707 AA Helmond
E: secretariaat@braakmanadvocaten.nl


Braakman Advocaten kent een gratis spreekuur voorziening.