Supersnelrecht voor eenvoudige strafzaken


Het kabinet wil eenvoudige strafzaken vanaf 2015 sneller afhandelen door veelvuldig gebruik te maken van snelrecht, supersnelrecht en snelle politierechterzittingen. In 2014 worden proeven gedaan, zodat de aanpak een jaar later landelijk kan worden ingevoerd. De inzet van (super)snelrecht is bij u wellicht reeds bekend met betrekking tot vuurwerk incidenten rondom de jaarswisseling.

Snelrecht
Snelrecht is een methode om minderjarige en meerderjarige verdachten snel en efficiënt te straffen wanneer zij bijvoorbeeld verdacht worden van het rijden onder invloed, winkeldiefstal, bezit van verdovende middelen, mishandeling of bedreiging.
Nadat de politie de verdachte voor een van de genoemde feiten heeft meegenomen naar het politiebureau, neemt de politie meteen contact op met de snelrechtsecretaris van het plaatselijke Openbaar Ministerie.
In overleg wordt beslist hoe het gepleegde feit wordt afgedaan. In de meeste gevallen wordt de verdachte voor de keuze gesteld om of binnen twee weken een opgelegd geldbedrag (transactie) te betalen of twee maanden later op een zitting van de rechtbank te staan (dagvaarding).

Supersnelrecht
Supersnelrecht betekent dat verdachten binnen de termijn van de inverzekeringstelling, dus binnen drie dagen, worden berecht. 
De zaken die behandeld worden op een supersnelrecht  zijn onder andere openlijk geweld, vernielingen, brandstichting en geweld tegen personen met een publieke functie. In verband met de korte termijn tussen aanhouding en behandeling ter zitting moet het gaan om bewijstechnisch gezien relatief eenvoudige zaken. Het Openbaar Ministerie, de rechter en de verdediging moeten tijdig kunnen beschikken over een compleet dossier.

Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft bericht dat dit een van de maatregelen is om de strafrechtketen te versterken. Het zou volgens het ministerie in 2014 al moeten leiden tot betere prestaties van politie, Openbaar Ministerie en rechtspraak en bij de tenuitvoerlegging van straffen.


Bent u in aanraking gekomen met politie of justitie en wenst u meer informatie over het snelrecht of supersnelrecht? Neem contact op met Braakman advocaten.

T: 0492 - 544415
 

 

 

Strafrecht, snelrecht, supersnelrecht, politierechter

Privacy statement | © Braakman Advocaten 2019, ontwikkeld door Sevenmiles