Gouden handdruk


Heb ik recht op een gouden handdruk ?


Het recht op een vergoeding wegens de beëindiging van een arbeidsovereenkomst, en de omvang ervan wordt in beginsel door de rechter vastgesteld. Dit kan op initiatief van zowel de werkgever als de werknemer (al komt dit laatste weinig voor).

In de praktijk is gebruikelijk dat een werkgever in voorkomend geval een voorstel doet, aan de werknemer waarvan het dienstverband wordt beëindigd. Dit geschiedt dan middels een (concept-) vaststellingsovereenkomst.

Een professioneel handelend werkgever zal er geen bezwaar tegen hebben, zelfs bevorderen dat de werknemer daarover juridisch advies inwint. De kosten van zo’n advies worden ook vaak door de werkgever vergoed. Dit is immers mede van belang voor het recht op uitkering, en UWV houdt hier ook rekening mee.

De vergoeding is ondermeer afhankelijk van leeftijd en de duur van het dienstverband, maar de regels daarover worden gewijzigd.

Het is daarom altijd verstandig om advies in te winnen, en een eerste gesprek daarover (telefonisch of persoonlijk) is altijd vrijblijvend.

T: 0492-544415
A: Mierloseweg 5, 5707 AA Helmond
E: secretariaat@braakmanadvocaten.nl

Gratis inloopspreekuur: dinsdag en donderdag van 16:30 uur tot 17:30 uur