Koop op afstand

Veel producten worden niet in de winkel maar via internet aangeschaft. Ook als je iets koopt via een catalogus, televisie, de telefoon, een bestelbon of fax wordt dat gezien als een koop op afstand.
In dat geval heb je immers geen persoonlijk contact met de verkoper. Dat is wel het geval als men iets koopt in de winkel of aan de deur. Ingeval van koop op afstand heb je het product voor de koop niet kunnen zien.

Uiteraard zijn bij de koop op afstand de gebruikelijke regels van consumentenkoop van toepassing. Daarnaast heeft de wetgever aan de koper een aantal extra rechten toegekend, waaronder het recht van retour. Deze regels gelden voor zowel producten als diensten, zoals bijvoorbeeld een online-taalcursus.

Ingeval van koop op afstand moet de verkoper aan de koper duidelijke en begrijpelijke informatie geven, alvorens de koop wordt gesloten. Het gaat dan bijvoorbeeld om de totale prijs, levertijd en de bedenktijd. Vaak wordt daar op de website naar verwezen.

Mocht u als koper onder de koop uit willen, dan kan dat. De koper heeft namelijk een bedenktijd van 7 werkdagen om de koop ongedaan te maken. Hiervoor hoeft geen reden te worden opgegeven. Bovendien mag de verkoper geen kosten in rekening brengen om de koop te ontbinden. De verkoper mag de koper wel vragen de retourkosten te betalen. Als de koper binnen de bedenktijd een product terugstuurt, moet de verkoper de koper binnen 30 dagen terugbetalen.

De Wet koop op afstand geldt echter niet ingeval iets wordt gekocht van een particulier via een website, bijvoorbeeld Marktplaats.nl. Het is dan ook verstandig om duidelijke afspraken te maken voordat u iets van een particulier op internet koopt.


Mocht u meer vragen hebben over consumentenrecht, neem dan vrijblijvend met ons contact op:

Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen:

T: 0492-544415
A: Mierloseweg 5, 5707 AA Helmond
E: secretariaat@braakmanadvocaten.nl

Gratis inloopspreekuur: dinsdag en donderdag van 16:30 uur tot 17:30 uur

 

 

 

 

Koop op afstand, koop via internet, consumentenrecht, consumentenkoop