Arbeidsrecht advocaat

Arbeidsrecht advocaat Helmond en omgeving
Arbeidsrecht, ontslag, ontslag op staande voet, loonvordering, concurrentiebeding, advies arbeidsovereenkomst, ontbinding arbeidsovereenkomst, vaststellingsovereenkomst (VSO), arbeidsongeschiktheid en werkloosheid, gouden handdruk, transitievergoeding, ontslagvergunning

 

Zaken op het gebied van arbeidsrecht, waaronder ontslagzaken, vaststellingsovereenkomst, beëindigingsovereenkomst, loonvorderingen, concurrentiebedingen, advies inzake arbeidsovereenkomst, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid zijn bij Braakman Advocaten Helmond in goede handen. Onze advocaten kunnen zowel werkgever als werknemer bijstaan in alle voorkomende kwesties op dit rechtsgebied.
 

Hieronder een greep uit ons werkterrein op het gebied van arbeidsrecht advocaat:
 

Vaststellingsovereenkomst

Ver uit de meest voorkomende manier om een arbeidscontract te beëindigen is middels een vaststellingsovereenkomst (afgekort: VSO). 

Wanneer u van uw werkgever een vaststellingsovereenkomst ontvangt of wanneer u als werkgever afscheid wenst te nemen middels een vaststellingsovereenkomst is het van belang deze te laten controleren/opstellen door een jurist. Punten zoals wettelijke opzegtermijn, concurrentiebeding en  de beëindigingsvergoeding / transitievergoeding worden hierin besproken en opgenomen.
 

Ontslagzaken

Wanneer er nog geen concreet arbeidsconflict bestaat, maar wel een dreiging in de lucht hangt, kan het zinvol zijn om alvast met een advocaat contact op te nemen voor juridisch advies.
 

Loonvordering

Wanneer een werkgever weigert loon aan de werknemer door te betalen kan de werknemer bij de Kantonrechter doorbetaling van zijn loon vorderen. Ook heeft hij hierbij de mogelijkheid om de wettelijke verhogingen te claimen. Deze kunnen soms oplopen tot 50%.
 

Concurrentiebeding

Een concurrentiebeding is een beding waarbij de werknemer beperkt wordt in zijn vrijheid om na beëindiging van de dienstbetrekking op zekere wijze werkzaam te zijn. Door veel werknemers wordt een arbeidscontract met daarin opgenomen een concurrentiebeding ondertekend.
Voor de werkgever is een concurrentiebeding een manier om een werknemer aan zijn bedrijf te binden. Echter, een concurrentiebeding moet wel aan bepaalde vereisten voldoen en kan niet zomaar worden opgenomen in een arbeidscontract.
Wij adviseren u graag.
 

Advies inzake arbeidsovereenkomst

Het blijkt nogal eens dat een arbeidsovereenkomst achteraf minder solide in elkaar blijkt te zitten dan vooraf gedacht. Een goed advies over het opstellen en beoordelen van een arbeidsovereenkomst kan u veel ellende besparen.
 

Arbeidsongeschiktheid en werkloosheid

Te denken valt aan regelingen inzake premiedifferentiatie bij arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, re-integratie van werknemers na ziekte, premieafdrachten door werkgevers.
 

Voor meer informatie over het arbeidsrecht kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen:

T: 0492-544415
A: Mierloseweg 5, 5707 AA Helmond
E: secretariaat@braakmanadvocaten.nl

Braakman Advocaten kent een gratis spreekuur voorziening.