Arbeidsrecht advocaat

Arbeidsrecht advocaat Helmond en omgeving

Arbeidsrecht, ontslag, loonvorderingen, concurrentiebedingen, advies inzake arbeidsovereenkomst, ontbinding arbeidsovereenkomst, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid, Braakman Advocaten aan de Mierloseweg no. 5 te Helmond wijst u de weg!


Uw zaken op het gebied van arbeidsrecht, waaronder ontslagzaken, loonvorderingen, concurrentiebedingen, advies inzake arbeidsovereenkomst, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid zijn bij Braakman Advocaten Helmond in goede handen.

Hieronder een greep uit ons werkterrein op het gebied van arbeidsrecht advocaat:

Ontslagzaken
Ook als er nog geen concreet arbeidsconflict bestaat, maar wel een dreiging in de lucht hangt kan het zinvol zijn om alvast met een advocaat contact op te nemen zodat een strategie uitgestippeld kan worden om er straks (financieel) zo goed mogelijk uit te komen. Wij adviseren u graag.

Loonvorderingen
Wanneer een werkgever weigert loon aan de werknemer door te betalen kan de werknemer bij de Kantonrechter doorbetaling van zijn loon vorderen. Ook heeft hij hierbij de mogelijkheid om de wettelijke verhogingen te claimen. Deze kunnen soms oplopen tot 50%.

Concurrentiebedingen
Een concurrentiebeding is een beding waarbij de werknemer beperkt wordt in zijn vrijheid om na een dienstbetrekking op zekere wijze werkzaam te zijn. Door veel werknemers wordt zonder er teveel over na te denken een arbeidscontract met daarin opgenomen een concurrentiebeding ondertekend.

Voor de werkgever is een concurrentiebeding een manier om een werknemer aan zijn bedrijf te binden. Echter een concurrentiebeding moet wel aan bepaalde vereisten voldoen, en kan niet zomaar worden opgenomen in een arbeidscontract.

Advies inzake arbeidsovereenkomst
Het blijkt nogal eens dat een arbeidsovereenkomst achteraf minder solide in elkaar blijkt te zitten dan vooraf gedacht. Een goed advies over het opstellen en beoordelen van een arbeidsovereenkomst kan u veel ellende besparen.

Arbeidsongeschiktheid en Werkloosheid
Te denken valt aan regelingen inzake premiedifferentiatie bij arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, reïntegratie van werknemers na ziekte, premieafdrachten door werkgevers.

Privacy statement | © Braakman Advocaten 2019, ontwikkeld door Sevenmiles