Arbeidsrecht advocaat

Arbeidsrecht advocaat Helmond en omgeving

Arbeidsrecht, ontslag, loonvorderingen, concurrentiebedingen, advies arbeidsovereenkomst, ontbinding arbeidsovereenkomst, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid, gouden handdruk

Uw zaken op het gebied van arbeidsrecht, waaronder ontslagzaken, loonvorderingen, concurrentiebedingen, advies inzake arbeidsovereenkomst, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid zijn bij Braakman Advocaten Helmond in goede handen. Onze advocaten kunnen u als werkgever en werknemer bijstaan in alle voorkomende kwesties op dit rechtsgebied.

Hieronder een greep uit ons werkterrein op het gebied van arbeidsrecht advocaat:

Ontslagzaken
Ook als er nog geen concreet arbeidsconflict bestaat, maar wel een dreiging in de lucht hangt, kan het zinvol zijn om alvast met een advocaat contact op te nemen zodat een strategie uitgestippeld kan worden om er straks (financieel) zo goed mogelijk uit te komen. Wij adviseren u graag.

Loonvorderingen
Wanneer een werkgever weigert loon aan de werknemer door te betalen kan de werknemer bij de Kantonrechter doorbetaling van zijn loon vorderen. Ook heeft hij hierbij de mogelijkheid om de wettelijke verhogingen te claimen. Deze kunnen soms oplopen tot 50%.

Concurrentiebedingen
Een concurrentiebeding is een beding waarbij de werknemer beperkt wordt in zijn vrijheid om na een dienstbetrekking op zekere wijze werkzaam te zijn. Door veel werknemers wordt zonder er teveel over na te denken een arbeidscontract met daarin opgenomen een concurrentiebeding ondertekend.

Voor de werkgever is een concurrentiebeding een manier om een werknemer aan zijn bedrijf te binden. Echter, een concurrentiebeding moet wel aan bepaalde vereisten voldoen en kan niet zomaar worden opgenomen in een arbeidscontract.

Advies inzake arbeidsovereenkomst
Het blijkt nogal eens dat een arbeidsovereenkomst achteraf minder solide in elkaar blijkt te zitten dan vooraf gedacht. Een goed advies over het opstellen en beoordelen van een arbeidsovereenkomst kan u veel ellende besparen.

Arbeidsongeschiktheid en werkloosheid
Te denken valt aan regelingen inzake premiedifferentiatie bij arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, re-integratie van werknemers na ziekte, premieafdrachten door werkgevers.

Voor meer informatie over het arbeidsrecht kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen:

T: 0492-544415
A: Mierloseweg 5, 5707 AA Helmond
E: secretariaat@braakmanadvocaten.nl

Gratis inloopspreekuur: dinsdag en donderdag van 16:30 uur tot 17:30 uur