Aansprakelijkheid van luchtvaartmaatschappijen bij vertraging


We worden er allemaal mee geconfronteerd. Op weg naar de vakantiebestemming treedt vertraging op. Kan de luchtvaartmaatschappij hiervoor aansprakelijk worden gesteld?

In het Sturgeon-arrest uit 2009 heeft het Hof van Justitie bepaald dat passagiers van vluchten die meer dan 3 uur vertraagd zijn, dezelfde rechten hebben als passagiers van geannuleerde vluchten. Wanneer een passagier zijn eindbestemming drie uur of meer na de oorspronkelijk geplande aankomst tijd bereikt, dient de luchtvaartmaatschappij in beginsel een vergoeding te betalen.

De hoogte van de compensatie is vastgesteld in de Verordening inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering van vluchten. De hoogte van de vergoeding waar aanspraak op kan worden gemaakt, is afhankelijk van de afgelegde afstand. De compensatie bedraagt tussen € 250,- en € 600,- per passagier.

De luchtvaartmaatschappij is geen vergoeding verschuldigd als zij kan aantonen dat de vertraging is veroorzaakt door buitengewone omstandigheden. Volgens vaste jurisprudentie is een technisch probleem voor de luchtvaartmaatschappij onvoldoende om een geslaagd beroep te doen op een bijzondere omstandigheid. 

De praktijk wijst uit dat luchtvaartmaatschappijen stelselmatig weigeren om de compensatie uit te betalen. Het is dus zaak om juridische bijstand in te roepen om de vergoeding af te dwingen. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen:

T: 0492-544415
A: Mierloseweg 5, 5707 AA Helmond
E: secretariaat@braakmanadvocaten.nl

Gratis inloopspreekuur: dinsdag en donderdag van 16:30 uur tot 17:30 uur