Kindgebonden budget bij berekening kinderalimentatie


Op 9 oktober 2015 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan over de vraag hoe het kindgebonden budget en de daarbij horende alleenstaande ouderkop in een berekening van de kinderalimentatie moeten worden meegenomen.

De Hoge Raad heeft beslist dat bij de berekening van kinderalimentatie het kindgebonden budget, inclusief ‘alleenstaande ouderkop’, niet in aanmerking moet worden genomen bij de bepaling van de behoefte van het kind. Het kindgebonden budget dient meegeteld te worden in de berekening van de draagkracht van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt. De draagkracht van deze ouder wordt hierdoor verhoogd.

Met ingang van 1 januari 2015 is de Wet Hervorming Kindregelingen in werking getreden, waarbij o.a. de ‘alleenstaande ouderkop’ is geïntroduceerd als onderdeel van het kindgebonden budget. Voor veel alleenstaande ouders werd het kindgebonden budget aanzienlijk verhoogd.

Door de landelijke expertgroep van familierechters werd begin 2015 geadviseerd om het kindgebonden budget af te trekken van de behoefte van het kind (het bedrag dat nodig is om in de kosten van de kinderen te voorzien). Dat kon ertoe leiden dat de alimentatieplichtige ouder niets of bijna niets meer hoefde te betalen omdat reeds door het kindgebonden budget in de volledige behoefte van het kind werd voorzien. Tot 9 oktober 2015 is dit advies van de landelijke expertgroep door verschillende rechtbanken in de uitspraken m.b.t. kinderalimentatie gevolgd.

De Hoge Raad heeft nu dus beslist dat bij de berekening van kinderalimentatie wel rekening moet worden gehouden met de ontvangst van het kindgebonden budget, maar alleen bij de vaststelling van de inkomsten van de alleenstaande ouder die het kind verzorgt.

De beslissing van de Hoge Raad heeft duidelijkheid gebracht in een groot aantal zaken. Let op: voor berekeningen die gemaakt zijn tussen 1 januari 2015 en begin oktober 2015 kan dit inhouden dat het berekende bedrag te laag is.

Heeft u vragen omtrent kinderalimentatie?
Neem vrijblijvend contact met ons op:

T: 0492-544415
A: Mierloseweg 5, 5707 AA Helmond
E: secretariaat@braakmanadvocaten.nl

Gratis inloopspreekuur: dinsdag en donderdag van 16:30 uur tot 17:30 uur
 

Bron: uitspraak van de Hoge Raad op 9 oktober 2015