Echtscheidingsadvocaat Helmond

Echtscheidingsadvocaat in Helmond of omgeving:

familierecht, verzoekschrift tot echtscheiding, gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding, mediation, echtscheidingsconvenant, eenzijdig verzoek tot echtscheiding, verweerschrift, berekening en vaststelling alimentatie, partneralimentatie, kinderalimentatie, wijziging alimentatie, nihilstelling alimentatie, ouderschapsplan


Het werk van een advocaat binnen het familierecht is bij uitstek maatwerk: ieder mens is anders, elke zaak uniek. Waar recht en emotie elkaar ontmoeten en familierechtelijke relaties tussen personen in het geding zijn is de hulp van een deskundig echtscheidingsadvocaat van groot belang.

Wij behandelen uw familierechtelijke zaak, zoals een echtscheiding, met zorg en aandacht.

Vaak krijgen wij de vraag hoe een echtscheiding in zijn werk gaat. Hieronder zullen wij dit in grote lijnen voor u uitleggen:

Wanneer u samen besluit te gaan scheiden en graag in onderling overleg afspraken hierover wenst te maken kan dit middels een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding. Dit kan bij ons in de vorm van mediation. Partijen leggen met behulp van de advocaat de afspraken vast in een echtscheidingsconvenant of in een verzoek tot echtscheiding. Wanneer er nog minderjarige kinderen zijn dient tevens een ouderschapsplan te worden opgesteld. Het verzoek tot echtscheiding wordt door de advocaat ingediend bij de rechtbank waarna de rechter de beschikking zal uitspreken. Na ontvangst van de beschikking dienen partijen een zogenaamde “akte van berusting” te ondertekenen, wat inhoudt dat zij het eens zijn met de beschikking en geen hoger beroep zullen indienen. Vervolgens dient de beschikking te worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar partijen zijn gehuwd, waarna de echtscheiding definitief is.

Wanneer u er samen niet uitkomt, kan ook door één partij een eenzijdig verzoek tot echtscheiding ingediend worden bij de rechtbank. De andere partij wordt dan in de gelegenheid gesteld om hierop een verweerschrift in te dienen. De rechtbank zal een beslissing nemen over het vervolg van de procedure en tot slot een beschikking wijzen. Vervolgens is de echtscheiding definitief na inschrijving in de registers van de burgerlijke stand.

Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen:

T: 0492-544415
A: Mierloseweg 5, 5707 AA Helmond
E: secretariaat@braakmanadvocaten.nl

Braakman Advocaten kent een gratis spreekuur voorziening.