Toestemming verhuizing met minderjarige kinderen


Ouders die tezamen het gezag over de minderjarige kinderen uitoefenen, zijn bevoegd om te beslissen over de hoofdverblijfplaats van de kinderen. Het kan voorkomen dat de ouder waar de kinderen hun hoofdverblijfplaats hebben, wenst te verhuizen met de kinderen. Hiervoor is toestemming nodig van de andere gezagsdragende ouder.

Vervangende toestemming
Indien de verzorgende ouder geen toestemming krijgt van de andere ouder voor een verhuizing met de minderjarige kinderen, dan is het mogelijk voor de verzorgende ouder om vervangende toestemming te vragen aan de rechtbank.

Mocht u geconfronteerd worden met een dergelijke situatie, kunt u contact met ons opnemen. Wij staan u graag bij in een procedure tot verkrijging van vervangende toestemming.Braakman Advocaten
Mierloseweg 5
5707 AA Helmond

T: 0492 - 544415

 

 

Verhuizing minderjarige kinderen, toestemming ouder, gezag, vervangende toestemming

Privacy statement | © Braakman Advocaten 2019, ontwikkeld door Sevenmiles