Bestuurlijke boete


Gemeenten mogen burgers met ingang van januari 2014 een boete opleggen wanneer belangrijke wijzigingen niet op tijd worden doorgegeven aan de gemeente. Deze boete kan oplopen tot € 325,-.

Zo moet bijvoorbeeld een nieuw adres binnen 5 dagen na verhuizing worden doorgegeven. Gemeenten en (semi-)overheden krijgen in 2014 met meer veranderingen te maken die van invloed zijn op burgers die afhankelijk zijn van gemeenten.

Aan de andere kant zijn ook gemeenten verplicht zich te houden aan termijnen en zijn zij aan burgers een boete verschuldigd wanneer termijnen niet gehaald worden.

Wees alert en laat u goed informeren!

Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen:

T: 0492-544415
A: Mierloseweg 5, 5707 AA Helmond
E: secretariaat@braakmanadvocaten.nl

Gratis inloopspreekuur: dinsdag en donderdag van 16:30 uur tot 17:30 uur