Huurachterstand


Een huurovereenkomst is een bindende afspraak tussen de huurder en de verhuurder. Een van de verplichtingen in een huurovereenkomst is het tijdig betalen van de huur.

Betaalt de huurder niet of te laat, dan komt de huurder de overeenkomst niet na. De verhuurder kan de rechter om ontbinding van de huurovereenkomst vragen en ontruiming van het gehuurde.

Doorgaans is een rechter pas geneigd om toestemming te geven voor ontbinding en ontruiming bij een huurachterstand van minimaal drie maanden. De rechter zal bij zijn oordeel acht slaan op de persoonlijke omstandigheden van de huurder en er zal een belangenafweging plaatsvinden.

Heeft u vragen over uw rechten en plichten als huurder of verhuurder?
Bent u verhuurder en krijgt u te maken met huurachterstanden of bent u huurder en wordt u geconfronteerd met een dagvaarding van de verhuurder met het verzoek aan de rechter tot ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming?

Neem contact met ons op voor meer informatie:


Braakman Advocaten
Mierloseweg 5
5707 AA Helmond
T: 0492 - 544415

 

 

Huurachterstand, huurder, verhuurder, procedure kantonrechter, dagvaarding ontbinding huurovereenkomst, ontruiming huurwoning

Privacy statement | © Braakman Advocaten 2019, ontwikkeld door Sevenmiles