Afkoop partneralimentatie


Na een echtscheiding kan de een, meestal degene met een hoger inkomen, gehouden zijn om aan de ander partneralimentatie te betalen. In de meeste gevallen wordt deze onderhoudsbijdrage maandelijks voldaan. De mogelijkheid bestaat echter om de partneralimentatie in een keer af te kopen.

Voor- en nadelen van de alimentatiegerechtigde partij
Als je partneralimentatie krijgt, moet je daar belasting over betalen. Ingeval de alimentatiegerechtigde eenmalig een hoog bedrag ontvangt, wordt over dit hoge bedrag inkomstenbelasting geheven. Dit kan nadelig zijn voor de ontvangende partij.

Voordeel voor de ontvangende ex-partner is dat (toekomstige) risico zijn uitgesloten. De partneralimentatie is immers ontvangen. Verliest de ex-partner zijn of haar baan of zijn er andere omstandigheden waardoor deze persoon niet meer aan de verplichting kan voldoen, de betaling is ontvangen.

Voor- en nadelen van de alimentatieplichtige
De alimentatieplichtige betaalt eenmalig een hoog bedrag. Dit bedrag kan, in het jaar van betaling, in mindering worden gebracht op de inkomstenbelasting. De alimentatieplichtig heeft derhalve een fiscaal voordeel. 
Nadeel is dat de alimentatie door één betaling volledig is voldaan. Voor het geval de alimentatiegerechtigde opnieuw gaat samenwonen of trouwen of ingeval de ex-partner komt te overlijden, dan is de alimentatie al betaald.

Wil u zich laten voorlichten omtrent partneralimentatie en de afkoop daarvan, neem dan met ons contact op.

T: 0492-544415
A: Mierloseweg 5, 5707 AA Helmond
E: secretariaat@braakmanadvocaten.nl

Gratis inloopspreekuur: dinsdag en donderdag van 16:30 uur tot 17:30 uur