Alimentatie en de nieuwe partner

Mijn ex-partner heeft een nieuwe partner. Wat betekent dit voor mij?

Wanneer uw ex-partner een nieuwe partner heeft, kan dit leiden tot een wijziging in de kinder- en partneralimentatie. Als uw ex-partner trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat met een ander, heeft dit gevolgen voor de partneralimentatie. De partneralimentatie komt dan namelijk geheel te vervallen. U bent dan niet meer verplicht te voorzien in de draagkracht van uw ex-partner. Mocht u tijdens het nieuwe huwelijk of geregistreerd partnerschap als nog partneralimentatie betaald hebben, dan kunt u dit, met terugwerkende kracht, terug vragen bij de rechter. Dit geldt niet voor de kinderalimentatie.

Kinderalimentatie dient steeds door u voldaan te worden. Als uw ex-partner trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat met een nieuwe partner, wordt deze nieuwe partner automatisch onderhoudsplichtig. De onderhoudsplicht van de nieuwe partner strekt tot de bij het gezin behorende kinderen. Als u van mening bent dat er na deze verandering sprake is van wijzigingen in uw financiële situatie en/of in die van uw ex-partner, dan is het wellicht mogelijk de kinderalimentatie aan te laten passen.

Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen:

T: 0492-544415
A: Mierloseweg 5, 5707 AA Helmond
E: secretariaat@braakmanadvocaten.nl

Gratis inloopspreekuur: dinsdag en donderdag van 16:30 uur tot 17:30 uur