Wijzigingen migratiebeleid

De Wet modern migratiebeleid

Met ingang van 1 juni 2013 wordt de nieuwe Wet modern migratiebeleid ingevoerd. Vanaf de invoering van de wet zult u als migrant over een referent in Nederland moeten beschikken. Deze referenten en ook u als migrant hebben wettelijke verplichtingen die in de nieuwe wet zijn opgenomen. Denk bij deze verplichtingen bijvoorbeeld aan de verplichting om juiste inlichtingen aan de overheid te verstrekken en het bijhouden van een administratie.

Behalve aanvullende verplichtingen voor de referent en de migrant biedt de wet ook voordelen. Hieronder zetten wij er een aantal voor u op een rijtje:

De Wet modern migratiebeleid maakt het bijvoorbeeld mogelijk dat referenten voortaan een verblijfsaanvraag voor de migrant kunnen indienen.

Een ander groot voordeel van deze wet is dat de aanvraagprocedure om tot Nederland te worden toegelaten (de machtiging tot voorlopig verblijf) en de aanvraagprocedure om voor langere tijd in Nederland te mogen verblijven (de verblijfsvergunning) tot één procedure worden samengevoegd. Hierdoor hoeven migranten of hun referent nog maar één aanvraag in te dienen.

Met de invoering van de Wet modern migratiebeleid kunnen reguliere verblijfsvergunningen zoals vergunningen voor arbeid, studie en gezinshereniging, voor een langere duur verleend worden, waardoor deze minder vaak verlengd moet worden. Dit is een ander voordeel van de nieuwe wet.

Ook kan met de invoering van de Wet modern migratiebeleid gemakkelijker worden gewisseld van werkgever of onderwijsinstelling zonder dat daar een nieuwe vergunning voor nodig is.

Omdat wetteksten moeilijk leesbare stukken zijn, maar de nieuwe wet wel van belang kan zijn voor u of uw familieleden, worden eind mei twee voorlichtingsbijeenkomsten gegeven om u meer wegwijs te maken in de nieuwe wet.


Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen:

Braakman Advocaten
Mierloseweg 5
5707 AA Helmond
T: 0492 544415

Privacy statement | © Braakman Advocaten 2019, ontwikkeld door Sevenmiles