Rechtsgebieden

Braakman Advocaten is werkzaam in de volgende disciplines:

Personen- en familierecht

De meest voorkomende zaken op dit gebied zijn:

 • Echtscheidingen, zowel op gemeenschappelijk als eenzijdig verzoek.
 • Alimentatiezaken
 • Boedelscheidingen, na huwelijk of samenwonen
 • Ondertoezichtstelling (OTS) en uithuisplaatsing
 • Afstammingszaken (wie is de juridische vader van een kind)
 • Adoptie
 • Ouderlijk gezag en omgang
 • Wijziging naam/akte burgerlijke stand
» Personen- en familierecht


Arbeidsrecht
 • Ontslagzaken
 • Loonvorderingen
 • Concurrentiebedingen
 • Advies inzake arbeidsovereenkomst
 • Arbeidsongeschiktheid en Werkloosheid
» Arbeidsrecht


Huurrecht
 • Huur woonruimte
 • Huur bedrijfsruimte
 • Beëindiging huurovereenkomst
 • Opstellen huurovereenkomst
» Huurrecht


Insolventierecht
 • Faillissement
 • WSNP (schuldsanering)
 • Incassozaken
» Insolventierecht


Overig civielrecht en ondernemingsrecht
 • Contracten (wanprestatie)
 • Letselschadezaken
 • Schadevergoeding / aansprakelijkheid / Kort Geding
 • Verzekeringsgeschillen
 • Geschil koopovereenkomst
 • Onrechtmatige daad
 • Bouwzaken
» Overig civielrecht en ondernemingsrecht


Bestuursrecht
 • Bezwaar / Beroep tegen overheidsbesluiten (gemeente) waaronder:
 • Planschade en ruimtelijke ordening
 • Sociaal Zekerheidsrecht (bezwaar / beroep) inzake :
 • Bijstandsuitkering (Abw)
 • Werkloosheidsuitkering (WW)
 • Arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO / WIA)
 • Overige sociale zekerheidswetten
 • Asiel en Vreemdelingenrecht
   
» Bestuursrecht


Strafrecht
 • Strafzaken
 • Bijstand slachtoffer, "benadeelde partij", in het strafproces
» Strafrecht


Aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht
 • Letselschade
 • Personenschade
» Aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht


Privacy statement | © Braakman Advocaten 2019, ontwikkeld door Sevenmiles