Overig civielrecht en ondernemingsrecht

Civielrecht & Ondernemingsrecht
Contracten (wanprestatie), letselschadezaken, schadevergoeding/aansprakelijkheid/kort geding, verzekeringsgeschillen, geschil koopovereenkomst, onrechtmatige daad, bouwzaken, Braakman Advocaten aan de Mierloseweg no. 5 te Helmond adviseert u graag!

Uw zaken op het gebied van overig civielrecht en ondernemingsrecht,  zoals contracten (wanprestatie), letselschadezaken, schadevergoeding/aansprakelijkheid/kort geding, verzekeringsgeschillen, geschil koopovereenkomst, onrechtmatige daad en  bouwzaken zijn bij Braakman Advocaten, Helmond in goede handen. Hieronder  een greep uit ons werkterrein op het gebied van overig civiel recht en ondernemingsrecht:

Contracten
Elke ondernemer en particulier sluit voortdurend contracten. Normaal gesproken geen probleem. Deze ontstaan pas wanneer een van de partijen zijn verplichtingen niet nakomt, of wanneer er onduidelijkheid bestaat over afspraken die gemaakt zijn.
In het doolhof van het niet goed nakomen van contracten en - beter nog - bij het opstellen van de contracten wijzen wij u graag de weg.

Letselschadezaken
Heeft u te maken met letselschade? Een advocaat inschakelen is  één van de verstandigste beslissingen die u kunt nemen. Vaak kunt u de geleden schade verhalen op de veroorzaker van bijvoorbeeld een verkeersongeval. Deskundige rechtsbijstand is daarbij zeer belangrijk.
Wij behandelen veel letselschadezaken en kunnen u advies geven en zonodig  voor u procederen met als doel een passende vergoeding voor u af te dwingen voor uw schade en voor het leed.

Schadevergoeding / aansprakelijkheid / kort geding
Soms is het noodzakelijk dat een partij een snelle uitspraak krijgt van de Rechter inzake een bepaald geschil. Voor zo’n geval leent zich het kort geding. Deze procedure die gevoerd wordt voor de voorzieningenrechter van de rechtbank, leidt tot een voorlopige uitspraak in het geschil. De uitspraak heeft dan ook meer het karakter van een ordemaatregel. Om een kort geding te kunnen voeren dient de eiser een aantoonbaar spoedeisend belang te hebben. 

Verzekeringsgeschillen
Braakman Advocaten treedt voor u op in dekkingskwesties en geschillen met verzekeraars. Stelt uw verzekeraar zich naar uw mening onterecht op het standpunt dat een schade niet gedekt is onder de polis of wordt om andere redenen niet uitgekeerd, dan zijn wij u graag  deskundig van dienst.

Bouwzaken
Bij Braakman Advocaten beschikken wij over advocaten die goed thuis  zijn in bouwzaken. Voor ondernemers die actief zijn in de bouw- of onroerendgoedsector, maar ook voor particulieren met een geschil  is Braakman Advocaten de geëigende partner .  Wij behartigen voor u alle juridische voorkomende zaken zowel voor, tijdens en na de bouw. 

Privacy statement | © Braakman Advocaten 2019, ontwikkeld door Sevenmiles