Over

Oorspronkelijk Schoolgebouw Sint Aloysius HBS  /  Carolus Borromeus College

We schrijven het jaar 1918 toen in Helmond aan de Mierloseweg een eerste aanvang werd gemaakt met de oprichting van de panden nrs. 3a en 5.

Op 24 januari 1919 verkocht Paulina Maria Bartholomea Coovels voor 27.895 gulden het perceel gelegen op de hoek van de 1e Haagstraat en de Mierloseweg aan de vereniging “Ons Middelbaar Onderwijs in Noord-Brabant”. Blijkens de akte betrof het een onbebouwd perceel grond, maar OMO had al op 4 april 1918 een vergunning aangevraagd voor het inrichten van een tijdelijke HBS.

Een paar weken later besluit men tot het bouwen van een blok van twee woningen voor de voorlopige huisvesting van het Sint Aloysius Instituut, een katholieke HBS met een vijftigtal leerlingen, welke enige jaren later in het naastgelegen schoolgebouw zou worden ondergebracht en worden omgedoopt tot het Carolus Borromeus College.

Hoewel het oorspronkelijke pand dus was bedoeld om als twee-onder-een-kap woonhuis dienst te gaan doen, werd dit aanvankelijk in gebruik genomen als (voorlopige) huisvesting van deze school die daarmee op 5 september 1919 feestelijk kon worden geopend.
Zoals uit een oude foto van dat jaar blijkt reed er toen nog een tram over de Mierloseweg, en eveneens is te zien dat er iets verderop een zelfde gebouw stond op de plek waar later de Edah-winkel (huidige Jumbo) werd gevestigd.

 


Hier begint in 1918 het “Sint Carolus Borromeus College”. De nieuwbouw wordt op 14 april 1926 in gebruik genomen. Namen die velen zullen aanspreken zijn o.a. Dr. H.H. Knippenberg, Drs. Ir. F.H. Hornikx, J.M.G. Stroucken, J. Loevendie, A. de Voogd, Dr. W.H. Beuken, E Gieskes, J.J. Pijnenburg, en niet te vergeten conciërge Sjef Koolen.

 

Deze huisvesting had als schoolgebouw natuurlijk wel zo zijn beperkingen; toen in 1926 de naastgelegen nieuwbouw werd geopend kon het pand Mierloseweg 3a en 5 als twee woonhuizen in gebruik worden genomen. Op nummer 5 woonde vanaf 1926 tekenleraar en kunstschilder Jacques Stroucken. In de jaren zestig van de twintigste eeuw werd in beide woonhuizen een advocatenkantoor gevestigd.

Vanaf het jaar 1969 is er op no. 5 het huidige Advocatenkantoor gevestigd (dat daarvoor gehuisvest was aan de Kamstraat) aanvankelijk als huurster van “de Sint Borromeus Stichting”, en vanaf eind tachtiger jaren als eigenaresse.

Het kantoor droeg in die periode de naam van de oudste partner, achtereenvolgens mrs. Berger, Brouwers en Braakman, en betreft een van de oudste advocatenkantoren van Helmond. Vele tientallen jaren lang behartigde zij ondermeer ook de belangen van publieke instellingen zoals de gemeente Helmond, maar ook die van zowel (min-/)vermogende particulieren alsook ondernemers.

Ook de huidige eigenaren zijn reeds enkele tientallen jaren als advocaat op dit kantoor  werkzaam.

Vanaf het jaar 2009 is het pand toegevoegd aan de lijst van gemeentelijke monumenten, overigens samen met de nodige nabijgelegen karakteristieke historische panden, en met in de voortuin een beschermde (monumentale) boom (Acer campestre) die dateert van 1925.