(Letsel-) schadezaken


Indien u letsel oploopt door bijvoorbeeld een ongeval, misdrijf of door een medische fout kunt in veel gevallen een partij hiervoor aansprakelijk stellen. Dit kan de veroorzaker zijn van het ongeval of de gebeurtenis, maar ook niet zelden een werkgever, een overheidsinstantie en natuurlijk uiteindelijk een (schade)verzekeraar.

De schade door letsel kan tevens immaterieel van aard zijn, zoals leed en ongemak. Daar kan dan smartengeld voor worden toegekend. Tevens kan het verlies van inkomsten in geval van blijvend of tijdelijk letsel een zeer aanzienlijke schadepost vormen, ook wel aangeduid als “verlies van arbeidsvermogen”.

Ook de kosten van uw rechtsbijstand zijn verhaalbaar op de aansprakelijke partij, zodat deze in dat geval niet door u als slachtoffer behoeven te worden gedragen. Dit betekent dat wij in veel gevallen de zaak voor u kosteloos kunnen behandelen.