Kosten


De basis voor de prijs van de werkzaamheden van de advocaten is in beginsel het uurtarief. Wij hanteren een gedifferentieerd uurtarief en indien mogelijk vaste prijzen. Wilt u een indicatie van de kosten voor de behandeling van uw zaak? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Indien u binnen de grenzen van de Wet op de Rechtsbijstand wordt aangemerkt als min- of onvermogend kan een toevoeging worden aangevraagd bij de Raad voor Rechtsbijstand.

 

Gefinancierde rechtsbijstand


Om door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (een toevoeging) te kunnen aanvragen dienen wij te beschikken over uw burgerservicenummer (BSN c.q. sofi-nummer) en de gegevens van uw partner en/of kinderen. De aanvraag zal worden beoordeeld op de financiële gegevens welke bij de Belastingdienst bekend zijn van het vóórlaatste volledig kalenderjaar (twee jaren vóór de aanvraagdatum). Wanneer de gegevens ingrijpend zijn gewijzigd, kan een verzoek worden gedaan om peiljaarverlegging.

Indien de toevoeging wordt verleend zal een eigen bijdrage worden opgelegd, afhankelijk van uw inkomen en de aard van de zaak. Een “Tabel inkomens- en vermogensnormen en eigen bijdragen” vindt u op de website de Raad voor Rechtsbijstand.

De toevoeging dekt de inzet van uw advocaat, echter niet proceskostenveroordelingen. Ook komen verschotten zoals griffierechten, kosten van uittreksels (Gemeente, Kadaster, Kamer van Koophandel e.d.), voor het opvragen van (medische) informatie, vertaalkosten en andere externe onkosten niet voor vergoeding in aanmerking.

De toevoeging zal bovendien steeds achteraf worden herbeoordeeld (dus eventueel met terugwerkende kracht kunnen worden ingetrokken) op basis van de definitieve gegevens over het peiljaar en het financieel resultaat van de zaak.