Keurmerken


Braakman Advocaten is aangesloten bij de volgende keurmerken:

 

Met Recht Tevreden


Begin 2006 behaalde Braakman Advocaten het keurmerk "Met Recht Tevreden". In dit kader zijn de bedrijfsprocessen van Braakman Advocaten getoetst en in orde bevonden door “Price Waterhouse Coopers”.

Het betreft een kwaliteitskeurmerk voor kleine en middelgrote advocatenkantoren in de gemengde en toegevoegde praktijk. Voor u, als klant, vereenvoudigt het keurmerk de zoektocht naar een goed advocatenkantoor. Het keurmerk Met Recht Tevreden prijkt alleen op de deur van kantoren die voldoen aan hoge kwaliteitseisen.

Een keurmerkkantoor staat voor helder geformuleerde diensten, integriteit en een passende prijsvoering.

 

 

Kwaliteitseisen - Peer Review


Illustratief voor de manier waarop Braakman Advocaten voorop loopt bij nieuwe ontwikkelingen is dat zij als een van de eersten (in samenwerking met stichting Viadicte, kwaliteitsbevordering voor de Advocatuur) deelnamen aan diverse kwaliteitsprojecten, waaronder een voor de advocatuur destijds nieuw fenomeen: de zgn. “Peer review”.

Peer review is een vorm van gestructureerde feedback die ziet op zowel de procesmatige als inhoudelijke en juridische beoordeling van dossiers van een advocaat door een reviewer. Inmiddels heeft ook de Orde van Advocaten de peer review als kwaliteitsinstrument ingevoerd, en is mr. Sars als deskundige reviewer aangewezen in zaken op het gebied van arbeidsrecht en personen- en familierecht.
 

 

vFAS


De vFAS is een vereniging van advocaten die gespecialiseerd zijn in het personen- en familierecht. Een groot aantal van de aangesloten leden heeft zich bovendien gespecialiseerd tot advocaat- scheidingsmediator. De scheidingsmediator begeleidt mensen die in onderling overleg de gevolgen van een echtscheiding willen regelen. Oók als de scheidende partners het (nog) niet met elkaar eens zijn hoe de regeling moet luiden.

vFAS-advocaten kunnen u bijstaan bij juridische zaken die betrekking hebben op het personen- en familierecht.

Bijvoorbeeld:
- Echtscheiding;
- Beëindiging geregistreerd partnerschap;
- Scheidingsmediation;
- Gezag, omgangsregeling en ondertoezichtstelling;
- Alimentatiezaken;
- Verdeling pensioenaanspraken;
- Adoptie en stiefouderschap;
- Erkenning/ontkenning vaderschap;
- Bewind, mentorschap en curatele;
- Boedelverdeling;
- Huwelijkse voorwaarden;
- Erfrecht;
- Naamswijziging.

Wetten en regels veranderen continu. vFAS-advocaten volgen de actuele ontwikkelingen en komen steeds met een deskundig, up-to-date advies.

 

 

Mediators federatie Nederland (MfN)

 

Bij mediation probeer je samen met de andere partij(en) tot een oplossing te komen onder begeleiding van een mediator. Mediation heeft veel voordelen:

  • Het bespaart tijd, geld en energie.
  • Geeft blijvende oplossingen. Omdat je samen naar een oplossing zoekt, zal deze beter bij je passen.
  • Er wordt onafhankelijk en onpartijdig gehandeld. In een mediation komt ieders mening aan bod.
  • Er wordt gedacht in oplossingen. Je kijkt niet alleen naar het verleden maar vooral naar de toekomst.

De stichting MfN is een federatie van mediatorsverenigingen en beroepsgroepen, waaronder gedragswetenschappers, notariaat, advocatuur en overheid, die samenwerken met het doel elkaar te versterken en aan te vullen. De organisatie MfN – voorheen het Nederlands Mediation Instituut (NMI) – draagt sinds 1995 als dé autoriteit op het gebied van mediation bij aan de organisatie en de professionalisering van het mediationberoep en verzorgt de kwaliteitsborging via het MfN-register. De MfN is de vaste gesprekspartner van de overheid als het gaat over de inbedding van mediation in de samenleving, over de beroepsgroep mediators en het bewaken van een kwaliteitsstandaard die past bij de toenemende relevantie van mediation in Nederland.

Het MfN-register

Het MfN-register is hét Nederlandse kwaliteitsregister van mediators. De Raad voor de Rechtspraak en de Raad voor Rechtsbijstand werken alleen met MfN-registermediators. MfN-registermediators handelen in conflictsituaties met beheersing en borging van een zeer hoge kwaliteitsstandaard. Het register van de MfN wordt beheerd door een aparte onafhankelijke kwaliteitsstichting: de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM). Het MfN-register heeft als ultiem doel de kwaliteit van mediations en mediators in Nederland te bevorderen en te waarborgen.

Mr. Sars van ons kantoor is ingeschreven in het MfN-register.