Keurmerken


Braakman Advocaten is aangesloten bij de volgende keurmerken:

 

Met Recht Tevreden


Begin 2006 behaalde Braakman Advocaten het keurmerk "Met Recht Tevreden". In dit kader zijn de bedrijfsprocessen van Braakman Advocaten getoetst en in orde bevonden door “Price Waterhouse Coopers”.

Het betreft een kwaliteitskeurmerk voor kleine en middelgrote advocatenkantoren in de gemengde en toegevoegde praktijk. Voor u, als klant, vereenvoudigt het keurmerk de zoektocht naar een goed advocatenkantoor. Het keurmerk Met Recht Tevreden prijkt alleen op de deur van kantoren die voldoen aan hoge kwaliteitseisen.

Een keurmerkkantoor staat voor helder geformuleerde diensten, integriteit en een passende prijsvoering.

 

Viadicte


Daarnaast neemt Braakman Advocaten tezamen met een twintigtal andere kantoren deel aan het kwaliteitsproject van de stichting Viadicte.

De advocatenkantoren van de stichting Viadicte lopen voorop bij het leveren en toetsbaar maken van kwaliteit. Doordat externe deskundigen de gestelde kwaliteitsdoelen controleren heeft u als leek de garantie dat u bij een kantoor terechtkomt waar men serieus met zijn of haar vak bezig is.

Illustratief voor de manier waarop Braakman Advocaten voorop loopt bij nieuwe ontwikkelingen is dat zij als eersten deelnamen aan een voor de advocatuur nieuw fenomeen: de begeleide intercollegiale consultatie. Recentelijk is in dit kader een aanvang gemaakt met verdergaande intercollegiale toetsing (de zogenaamde “Peer-review”) waarmee Viadicte zelfs landelijk een voortrekkersrol vervult.

 

vFAS


De vFAS is een vereniging van advocaten die gespecialiseerd zijn in het personen- en familierecht. Een groot aantal van de aangesloten leden heeft zich bovendien gespecialiseerd tot advocaat- scheidingsmediator. De scheidingsmediator begeleidt mensen die in onderling overleg de gevolgen van een echtscheiding willen regelen. Oók als de scheidende partners het (nog) niet met elkaar eens zijn hoe de regeling moet luiden.

vFAS-advocaten kunnen u bijstaan bij juridische zaken die betrekking hebben op het personen- en familierecht.

Bijvoorbeeld:
- Echtscheiding;
- Beëindiging geregistreerd partnerschap;
- Scheidingsmediation;
- Gezag, omgangsregeling en ondertoezichtstelling;
- Alimentatiezaken;
- Verdeling pensioenaanspraken;
- Adoptie en stiefouderschap;
- Erkenning/ontkenning vaderschap;
- Bewind, mentorschap en curatele;
- Boedelverdeling;
- Huwelijkse voorwaarden;
- Erfrecht;
- Naamswijziging.

Wetten en regels veranderen continu. vFAS-advocaten volgen de actuele ontwikkelingen en komen steeds met een deskundig, up-to-date advies.