Insolventierecht

Insolventierecht
Faillissementen, wsnp (schuldsaneringen), incassozaken, Braakman Advocaten aan de Mierloseweg no. 5 te Helmond heeft de juiste mensen!

Uw zaken op het gebied van insolventierecht zoals faillissementen, WSNP (schuldsaneringen), en inkassozaken zijn bij Braakman Advocaten Helmond in goede handen.

Hieronder een greep uit ons werkterrein op het gebied van het insolventierecht :

Incassozaken
Gelukkig betalen de meeste mensen en bedrijven hun facturen. Echter soms wordt er niet betaald, of pas wanneer de betalingstermijn ruim  verstreken is.  Belangrijk is dat er snel en voortvarend  wordt gehandeld. Een advocaat heeft veel meer juridische middelen tot zijn beschikking dan een deurwaarder of een incassoburo. Heeft een aanmaning geen zin , dan starten we snel een procedure. Zo voorkomt u onnodig tijdverlies. Voorkomen is nog altijd beter dan genezen en een te groot debiteurenbestand kan uw onderneming in gevaar brengen, neem dus tijdig preventieve maatregelen. Uiteraard willen wij u hierbij graag adviseren.

WSNP(schuldsanering)
De  ondernemer (eenmanszaak,  VOF, BV, NV)) die geplaagd wordt door een groot aantal schulden waardoor de continuïteit van zijn onderneming op het spel komt te staan kan er voor kiezen faillissement van zijn onderneming aan te vragen, hij kan er echter ook voor kiezen een schuldsanering met zijn crediteuren te bewerkstelligen. Dit is een minder vergaande, en tegelijkertijd meer effectieve mogelijkheid de schulden te vereffenen.
Ook als particulier kunt u in de situatie komen dat u niet meer in staat bent uw schuldeisers te voldoen. Vaak is de enige uitweg dan nog het indienen van een verzoek tot het laten uitspreken van een schuldsaneringsregeling. De schuldsanering (WSNP) brengt veel verplichtingen met zich mee en de gevolgen kunnen financieel zwaar zijn. 

Privacy statement | © Braakman Advocaten 2019, ontwikkeld door Sevenmiles