Huurrecht

Huurrecht
Huurrecht, huur woonruimte, huur bedrijfsruimte, beëindiging huurovereenkomst, opstellen huurovereenkomst, Braakman Advocaten aan de Mierloseweg no. 5 te Helmond helpt u graag verder!

Huur woonruimte
Alvorens een handtekening te plaatsen onder een huurcontract is het verstandig de bepalingen met een deskundige door te nemen. Zijn de bepalingen in het huurcontract wel correct en niet te eenzijdig? Hoe wordt een eventueel conflict aangepakt? Wij lopen graag de huurovereenkomst met u door.

Huur bedrijfsruimte
Bij de huur van bedrijfs- en kantoorruimte zijn de wettelijke bepalingen in het algemeen van regelend recht. Dat betekent dat de inhoud van de huurovereenkomst van groot belang is. Veel potentiële problemen kunnen contractueel worden afgedekt. Deskundig advies geven wij u graag.

Beeindiging huurovereenkomst
Wanneer kan de verhuurder een huurovereenkomst opzeggen?
Wat gebeurt er wanneer de huurder niet instemt met de huuropzegging?
Wanneer leidt opzegging van huur niet tot beëindiging van de huurovereenkomst?

Opstellen huurovereenkomst
Uw huurovereenkomst laten opstellen door een van onze advocaten kan veel problemen voorkomen. Het huurrecht is een complexe materie waarbij de huurder vaak wordt beschermd. U wenst natuurlijk zoveel mogelijk zekerheid bij het verhuren van uw vastgoed.

Privacy statement | © Braakman Advocaten 2019, ontwikkeld door Sevenmiles