Familierecht


In het familierecht gaat het om grote belangen van partijen. Echtscheiding of verbreking van de samenleving hebben een enorme invloed in het leven van de betrokkenen, te meer wanneer daarbij kinderen in het spel zijn.

Onze advocaten kunnen u adviseren en begeleiden in familierechtelijke kwesties.
Door ons kantoor worden veelvuldig zaken behandeld betreffende echtscheiding, verbreking samenleving, verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap, kinderalimentatie en partneralimentatie. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid van mediation.

Heeft u een verzoekschrift of dagvaarding ontvangen? Het is raadzaam zo spoedig mogelijk te handelen. U kunt geheel vrijblijvend contact met ons opnemen.