Civiel recht


In het civiel recht (ook wel privaatrecht of burgerlijk recht) gaat het om geschillen tussen burgers onderling, organisaties onderling en tussen burgers en organisaties. De rechten zijn beschreven in het Burgerlijk Wetboek.

Afhankelijk van het onderwerp en/of het bedrag waar het geschil over gaat, zal de zaak worden behandeld door de kantonrechter of de civiele rechter. Een civiele procedure kan worden gestart met een dagvaarding of met een verzoekschrift.

Een dagvaarding vormt de inleiding van een groot aantal civielrechtelijke procedures. De dagvaarding wordt namens de eisende partij door de deurwaarder uitgereikt aan de gedaagde partij. In een dagvaardingsprocedure is een uitgebreide procedure de standaard: de bodemprocedure. Wanneer u met spoed een uitspraak van de rechter nodig heeft, dan is het mogelijk een spoedprocedure te starten: een kort geding.

Heeft u een dagvaarding of verzoekschrift ontvangen? In verband met het verstrijken van de wettelijke termijn is het van belang zo spoedig mogelijk te handelen. U kunt hiervoor geheel vrijblijvend contact met ons opnemen.