Uw werkgever verhuist, wat zijn uw rechten?

Wettelijk is niets vastgelegd over de gevolgen voor een werknemer bij een verhuizing van het bedrijf van zijn werkgever. Het staat een werkgever in principe vrij om de bedrijfsactiviteiten elders voort te zetten. Wel moet de werkgever eerst advies aan de ondernemingsraad vragen. Dit advies is echter niet bindend.

Vaak treft een werkgever maatregelen om nadelige gevolgen op te vangen. Zo kan aan de werknemer(s) worden aangeboden om mee te verhuizen, met een vergoeding voor de verhuiskosten. Ook kan worden afgesproken dat een deel van de reistijd (voor een bepaalde periode) als werktijd geldt.  De werkgever moet zich, zeker bij een lang dienstverband, inspannen om tot een oplossing te komen. Gaat het om een grote groep werknemers dan kan  een sociaal plan noodzakelijk zijn. Hierin worden door de werkgever met de werknemers als collectief afspraken vastgelegd.

Wanneer partijen niet tot overeenstemming komen, kan een werknemer overwegen zelf ontbinding van de arbeidsovereenkomst te vragen. De toegenomen reistijd kan daarbij een argument zijn. Het is raadzaam om in dat geval advies in te winnen bij een arbeidsrechtadvocaat. Wellicht kan middels een vaststellingsovereenkomst het contract worden beëindigd. 

Heeft u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen of wenst  u  advies? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op:

T: 0492-544415
A: Mierloseweg 5, 5707 AA Helmond
E: secretariaat@braakmanadvocaten.nl