(Letsel)schade na een ongeval

Of het nu gaat om een verkeersongeval, een bedrijfsongeval, een ongelukkige val door een losliggende stoeptegel of een medische fout…

De schade die u daarbij oploopt, kunt u – in veel gevallen - verhalen op de veroorzakende partij.

Het gaat dan niet alleen  – wanneer u gewond bent geraakt – om de directe medische kosten, maar ook om bijvoorbeeld de schade die u lijdt door (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid, studievertraging, kosten van fysiotherapie, maar ook de kosten door beschadiging van eigendommen. Daarnaast dient de immateriële schade voor door u geleden pijn en ongemak te worden gecompenseerd.

Een letselschade advocaat kan u helpen bij het indienen van uw schadeclaim en bij het treffen van een goede schaderegeling. Bedenk daarbij dat de kosten van juridische bijstand volledig verhaalbaar zijn als de aansprakelijkheid van de veroorzakende partij komt vast te staan.

Hebt u schade geleden en wilt u hulp bij de schadeafwikkeling of hebt u nog vragen over bovenstaand, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

T: 0492-544415
A: Mierloseweg 5, 5707 AA Helmond
E: secretariaat@braakmanadvocaten.nl