Bezwaar DNA databank

Iedereen die tot een werkstraf of een gevangenisstraf veroordeeld is vanwege een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis mogelijk is, ontvangt een bevel van de officier van justitie tot afname van celmateriaal voor DNA-onderzoek. Uit het afgenomen celmateriaal (wangslijmvlies) wordt uw DNA-profiel bepaald. Uw DNA profiel wordt vervolgens opgenomen in de Nederlandse DNA-databank voor strafzaken.

In het geval u weigert mee te werken aan de afname van het celmateriaal, kan een veroordeelde met behulp van de politie worden gedwongen tot afname van DNA.

Het is niet mogelijk om tegen de afname van DNA bezwaar te maken. Wel kan bezwaar gemaakt worden tegen het opmaken van een DNA profiel en de verwerking en opslag hiervan in de DNA-databank.

Het starten van de bezwaarprocedure kan succesvol zijn wanneer bij de afname van het DNA niet voldaan is aan de formele eisen. De Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden geeft verder uitzonderingen wanneer de aard van het misdrijf, waarvoor een veroordeling is gevolgd, zodanig is dat DNA geen toegevoegde waarde heeft. Daarnaast is het mogelijk dat de bijzondere omstandigheden waaronder het feit is gepleegd leiden tot de conclusie dat het DNA geen toegevoegde waarde heeft voor de opsporing van toekomstige strafbare feiten.

Bij minderjarigen toetst de rechtbank doorgaans strenger en is de kans op succes groter. Wanneer het bezwaar door de rechtbank gegrond wordt verklaard, zal uw DNA-materiaal worden vernietigd.

Heeft u een bevel tot afname van DNA ontvangen?
Onze advocaten kunnen voor u het bezwaarschrift opstellen en u bijstaan in de procedure. Dit is mogelijk op basis van gefinancierde rechtsbijstand (pro deo) of in onderling overleg tegen een vaste prijs.
Wij raden u aan direct contact op te nemen wanneer u de oproep heeft ontvangen. Bezwaar moet namelijk worden ingediend binnen 14 dagen nadat de afname van uw DNA heeft plaatsgevonden.

Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen:

T: 0492-544415
A: Mierloseweg 5, 5707 AA Helmond
E: secretariaat@braakmanadvocaten.nl

Gratis inloopspreekuur: dinsdag en donderdag van 16:30 uur tot 17:30 uur.