Voorstel tot beëindiging arbeidsovereenkomst?

Een werkgever kan aan zijn werknemer voorstellen om de arbeidsovereenkomst in onderling overleg te beëindigen. Dit kan door middel van een beëindigingsovereenkomst oftewel vaststellingsovereenkomst. Voor een einde van het dienstverband met wederzijds goedvinden is geen toestemming van UWV of de kantonrechter nodig.

In de beëindigingsovereenkomst zijn de verschillende voorwaarden opgenomen over de wijze van beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. Van belang is onder andere om heldere afspraken te maken over de ontslagvergoeding, over de voortzetting van werkzaamheden tot het einde van het dienstverband ofwel een van vrijstelling van werkzaamheden, de afwikkeling van vakantiedagen, het concurrentie- of relatiebeding na beëindiging van het dienstverband en het verstrekken van een positief getuigschrift of referenties.

Bovenal dient nagegaan te worden dat de beëindigingsovereenkomst voldoet aan de wettelijke vereisten. Dit is vooral van belang indien u in aanmerking wilt komen voor een WW-uitkering van het UWV. Zo dient rekening gehouden te worden met de wettelijke opzegtermijn voor de werkgever, mag geen sprake zijn van dringende reden voor ontslag en bent u niet ziek. 

Heeft u van uw werkgever een voorstel tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst ontvangen? Neem dan direct contact op met onze gespecialiseerde advocaten voor advies en bijstand in de gewenste afwikkeling. De kosten voor juridische bijstand worden in het kader van de beëindigingsovereenkomst veelal door de werkgever vergoed.

T: 0492-544415
A: Mierloseweg 5, 5707 AA Helmond
E: secretariaat@braakmanadvocaten.nl