Eigen rechtsingang minderjarigen

Een veel gehoord misverstand in het familierecht is dat de kinderen zelf mogen kiezen bij welke ouder ze verblijven wanneer zij 12 jaar of ouder zijn. Een simpel keuzerecht bestaat niet, maar de mening van kinderen telt wel degelijk mee in procedures die over hun belangen gaan.

De rechtbank kan minderjarigen van 12 jaar of ouder uitnodigen hun mening kenbaar te maken in een brief of zogenaamd kinderverhoor wanneer ouders in een juridische procedure verwikkeld zijn. Kinderen kunnen echter ook zelf contact zoeken met een rechter. Dit wordt de informele rechtsingang genoemd.

De Nederlandse wet biedt de minderjarige van 12 jaar of ouder of de minderjarige die in staat kan worden geacht zijn/haar belangen behoorlijk waar te nemen, de mogelijkheid zich zelfstandig tot de rechtbank te wenden.

Als minderjarige kun je de rechtbank benaderen wanneer je:
- een omgangsregeling wilt instellen, aanpassen of stopzetten;
- een informatie- en consultatieregeling wilt instellen;
- aanpassing wenst van het gezag over jou als minderjarige;
- iemand toegewezen wilt krijgen die voor jouw belangen opkomt.

Je kunt de rechter een brief schrijven, bellen of mailen om je verzoek aanhangig te maken. De kinderrechter zal jou en je ouders vervolgens uitnodigen op een zitting en uiteindelijk een beschikking wijzen in voor minderjarigen leesbare taal.

Wil je meer weten over de eigen rechtsingang van minderjarigen of wil je hulp bij het benaderen van de rechtbank, neem dan vrijblijvend contact met ons op.  

T: 0492-544415
A: Mierloseweg 5, 5707 AA Helmond
E: secretariaat@braakmanadvocaten.nl


Gratis inloopspreekuur: dinsdag en donderdag van 16:30 uur tot 17:30 uur.