Heeft u een rechtsbijstandsverzekering? Dan heeft u recht op vrije advocaatkeuze!

Heeft u een rechtsbijstandverzekering afgesloten? Helaas blijkt nogal eens dat uw probleem niet onder de dekking valt. Dat is bijvoorbeeld het geval bij echtscheiding en aanverwante familierecht zaken. Wanneer de betreffende kwestie wèl in behandeling kan worden genomen door de verzekeraar, ontstaat niet altijd het gevoel dat alles wordt gedaan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

U zou dan bij voorkeur een advocaat naar uw eigen keuze willen inschakelen. Veelal wijzen rechtsbijstandverzekeraars een verzoek in navolging van uw vrije advocaatkeuze af op grond van de polisvoorwaarden. Uw kwestie wordt vaak intern doorverwezen.

In verschillende uitspraken is echter uitgemaakt dat in ieder geval sprake is van vrije advocaatkeuze bij zaken waarbij een procedure wordt gestart. Dit kan een gerechtelijke zaak zijn, maar ook een klachtzaak, bezwaarschriftprocedure, procedure bij een geschillencommissie of een ontslagaanvraag.

Indien de rechtsbijstandverzekeraar aan u mededeelt dat uw zaak “onvoldoende kans van slagen” heeft, kunt u dit door uw eigen advocaat laten beoordelen (een zogenaamde second opinion). Ook in dat geval heeft u het recht om een eigen een advocaat te kiezen.

Heeft u vragen over de polisvoorwaarden van uw rechtsbijstandsverzekering, wilt u een procedure starten of heeft u een klacht over uw verzekeraar?
Wij zijn graag bereid uw kwestie vrijblijvend te bekijken. Neem in dat geval contact met ons op:

T: 0492-544415
A: Mierloseweg 5
5707 AA Helmond
E: secretariaat@braakmanadvocaten.nl

Gratis inloopspreekuur: dinsdag en donderdag van 16:30 uur tot 17:30 uur