Transitievergoeding bij slapend dienstverband

Bent u langer dan twee jaar ziek en is uw arbeidsovereenkomst niet door uw werkgever beëindigd? Is er geen zicht op re-integratie van werkzaamheden? De recente uitspraak van de Hoge Raad over de transitievergoeding bij slapende dienstverbanden kan voor u van betekenis zijn.

In veel gevallen houden werkgevers hun werknemers na twee jaar ziekte steeds in dienst om de wettelijke transitievergoeding niet te hoeven betalen. We spreken van 'slapende dienstverbanden'.

Een slapend dienstverband is in strijd met goed werkgeverschap. Na twee jaar ziekte kunt u als arbeidsongeschikte werknemer uw werkgever vragen om een beëindiging van het slapende dienstverband. Beëindiging kan bijvoorbeeld met een vaststellingsovereenkomst. Uw werkgever is verplicht om hier aan mee te werken en de wettelijke transitievergoeding te betalen.

Door de Hoge Raad is een grens gesteld aan de hoogte van de transitievergoeding, namelijk de vergoeding die gold op de dag na de dag waarop de werkgever de werknemer wegens langdurige ziekte had kunnen ontslaan. Ook wordt gesproken over een uitzondering op de regel dat de werkgever moet instemmen met het voorstel van de werknemer, indien de werkgever een gerechtvaardigd belang heeft.

Wilt u als werknemer of werkgever advies over een dienstverband en het eventueel beëindigen hiervan? Neem vrijblijvend contact op met onze advocaten.

T: 0492-544415
A: Mierloseweg 5, 5707 AA Helmond
E: secretariaat@braakmanadvocaten.nl

Gratis inloopspreekuur: dinsdag en donderdag van 16:30 uur tot 17:30 uur.