Indexering alimentatie 2021

Jaarlijks wordt het indexeringspercentage van kinder- en partneralimentatie vastgesteld. Dit percentage wordt berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), welke kijkt naar de salarisontwikkelingen bij bedrijfsleven, overheid en andere sectoren. Het percentage hangt af van de jaarlijkse stijging of daling van de lonen.

Voor het jaar 2021 is de indexering vastgesteld op 3%. Indexering moet van rechtswege worden toegepast, tenzij anders vastgelegd.

Op de website van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) kunt u eenvoudig de indexering laten berekenen door het jaartal van de grosse (beschikking) in te voeren en het destijds vastgestelde maandbedrag. Klik op deze link om te worden doorgestuurd naar de website van het LBIO.

Het kan zijn dat er wijzigingen hebben plaatsgevonden in uw financiële situatie dan wel die van uw ex-partner. U  kunt er dan voor kiezen om een herberekening te laten maken. Hiervoor kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen. 

T: 0492-544415
A: Mierloseweg 5, 5707 AA Helmond
E: secretariaat@braakmanadvocaten.nl