Wet herziening partneralimentatie

De Eerste Kamer heeft op 21 mei 2019 ingestemd met het wetsvoorstel Herziening Partneralimentatie. Dit betekent dat de nieuwe wetgeving op 1 januari 2020 in werking zal treden. Wat houdt de nieuwe wet in? Wat houdt het overgangsrecht in? Wat kan de wet betekenen voor uw situatie?

Doelstelling van de wet is de partneralimentatie eerlijker te maken, simpeler te berekenen en in duur te verkorten. De nieuwe grondslag voor partneralimentatie is compensatie voor het gedurende het huwelijk ontstane verlies aan verdiencapaciteit als gevolg van de tijdens het huwelijk gemaakte keuzes.

De duur van de partneralimentatie wordt de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar. Hierop zijn twee wettelijke uitzonderingen: langdurige huwelijken en huwelijken met kinderen onder de 12 jaar. In de wet is daarnaast een hardheidsclausule opgenomen voor schrijnende gevallen en wordt voorzien in overgangsrecht.

Laat u op tijd informeren en neem vrijblijvend contact met ons op via 0492-544415