Ruimere regelingen rondom smartengeld

Uit vergelijkend onderzoek is gebleken dat de bedragen die aan smartengeld worden toegekend in Nederland de laatste jaren behoorlijk zijn gestegen.

In tegenstelling tot ons omringende landen is de hoogte van het smartengeld dat wordt toegekend bij letsel of leed overgelaten aan de beoordeling van de rechter. Er zijn simpelweg te veel omstandigheden om dit in tabellen te vatten, zo vindt men in ons land. Er wordt dan teruggegrepen op eerdere vergelijkbare gevallen. 
De gedachte was ook dat geld het leed niet ongedaan kan maken. Daardoor bleven de bedragen vaak (te) laag, maar hier is de laatste jaren dus duidelijk een kentering ten gunste van het slachtoffer in waar te nemen.Tevens bestaat er sinds 1 januari 2019 een vergoedingsrecht voor nabestaanden en naasten van het slachtoffer.

Wij vinden dat een goede ontwikkeling omdat een financiële genoegdoening wel degelijk het leed kan verzachten.

Wilt u hier meer over weten dan kunt u altijd (vrijblijvend) contact met ons opnemen.

T: 0492-544415

A: Mierloseweg 5, 5707 AA Helmond
E: secretariaat@braakmanadvocaten.nl

Gratis inloopspreekuur: dinsdag en donderdag van 16:30 uur tot 17:30 uur.