Kwaliteitseisen voor de advocatuur - Peer review

Vanuit diverse instanties zoals de Orde van Advocaten, de rechterlijke macht en Raad voor Rechtsbijstand is de Peer review regelmatig gepromoot. Ook in andere beroepsgroepen, zoals medici, is deze vorm van kwaliteitszorg reeds jaren gangbaar.

Het is al bijna 15 jaar geleden dat Braakman Advocaten deelnemer werd van een Peer review pilot, die daarna in ruimere kring werd uitgerold. Het fenomeen was toen (2007) voor Nederland volstrekt nieuw. Mr. Sars heeft zich destijds tot Peer-reviewer laten opleiden en de nodige reviews gedaan, dit tevens als onderdeel van het kwaliteitskeurmerk.

Inmiddels lijkt de Peer review volledig geïntegreerd in de advocatuur en wordt deze door de Nederlandse Orde van Advocaten als een van de kwaliteitseisen gesteld. 

Braakman Advocaten juicht deze ontwikkeling toe. Het werkt kwaliteitsbevorderend en uiteindelijk is iedereen, maar vooral de klant als rechtzoekende, daarbij het meest gebaat.

Vragen? Neem vrijblijvend contact met ons op:

T: 0492-544415
A: Mierloseweg 5, 5707 AA Helmond
E: secretariaat@braakmanadvocaten.nl