Verkeersovertredingen in 2019

De bekende envelop van het CJIB vindt u niet graag op de deurmat. De meest voorkomende (lichte) verkeersovertredingen worden langs administratiefrechtelijke weg afgedaan, zwaardere verkeersovertredingen veelal met een strafbeschikking.

De hoogte van verkeersboetes stijgt ieder jaar, ook in 2019. Begaat u vanaf 1 januari 2019 een lichte verkeersovertreding, dan is sprake van een stijging van het boetebedrag met 1,7 procent ten opzichte 2018. Voor snelheidsovertredingen zal dit slechts € 1,- tot circa € 7,- verschil zijn. Een boete voor rijden door een rood verkeerslicht loopt in 2019 op tot € 240,-.
Via de Boetebase op de website van het Openbaar Ministerie kunt u inzicht krijgen in de meest voorkomende lichtere overtredingen, https://www.om.nl/onderwerpen/boetebase/

Bij zware overtredingen zoals flinke snelheidsovertredingen of rijden onder invloed van alcohol zal de officier van justitie een beslissing nemen over de op te leggen straf. Dit kan door middel van een OM-strafbeschikking. In veel gevallen is dat eveneens een boete en wordt door het CJIB verzonden.

In het geval van herhaaldelijke zware overtredingen ontvangt u een dagvaarding en dient u zich te verantwoorden voor de rechter. Dit kan ook het geval zijn bij overtredingen waarbij iemand gewond raakt of komt te overlijden.

Wilt u meer weten over de gevolgen van een strafbeschikking of wenst u bijstand bij de strafrechter? Neem vrijblijvend contact met ons op.


T: 0492-544415
A: Mierloseweg 5, 5707 AA Helmond
E: secretariaat@braakmanadvocaten.nl


Gratis inloopspreekuur: dinsdag en donderdag van 16:30 uur tot 17:30 uur.