Contactverbod, straatverbod en social media verbod aanvragen

Wordt u ernstig lastig gevallen door een persoon en wilt u een contactverbod, een straatverbod en/of een social media verbod aanvragen?

Het is mogelijk om via politie en justitie een verbod te regelen, ofwel om zelf een spoedprocedure bij de rechtbank te starten. Een advocaat kan namens u een vordering indienen tot het opleggen van een contactverbod, straatverbod en/of een social media verbod aan een bepaald persoon.

Het is belangrijk om de aanvraag voor het verbod goed te onderbouwen, bijvoorbeeld door middel van aangiften, foto’s en getuigenverklaringen. Als eisende partij dient u bij de rechtbank zoveel mogelijk bewijzen te verstrekken dat u wordt lastig gevallen door de gedaagde partij.

Als een gedaagde een contactverbod is opgelegd, dan is het deze persoon verboden persoonlijk, schriftelijk, telefonisch of op een andere wijze contact op te nemen met de eiser. Bij een straatverbod wordt het de gedaagde verboden om in de omgeving van de woning of het leefgebied van eiser aanwezig te zijn. Bij oplegging van een social media verbod wordt het gedaagde verboden uitlatingen te doen via diverse social media.

Indien de gedaagde de afspraken van het contactverbod, het straatverbod of het social media verbod niet naleeft, dan volgen sancties. Het is voor de rechtbank mogelijk om te bepalen dat de gedaagde dwangsommen dient te voldoen in het geval van overtreding van het verbod. Ook kan worden vastgelegd dat u een machtiging verkrijgt om met behulp van de ‘sterke arm’ van politie en justitie een einde te maken aan de situatie. De rechtbank kan voorts beoordelen of lijfsdwang mag worden toegepast. In dat geval kan de gedaagde worden ingesloten wanneer sprake is van een overtreding van het contactverbod of straatverbod.

Wenst u meer informatie over het contactverbod, straatverbod of social media verbod, neem dan vrijblijvend contact met ons op.
Onze advocaten adviseren u graag over de mogelijkheden in uw situatie.

T: 0492-544415
A: Mierloseweg 5, 5707 AA Helmond
E: secretariaat@braakmanadvocaten.nl

Gratis inloopspreekuur: dinsdag en donderdag van 16:30 uur tot 17:30 uur.