Wat als mijn vakantiegeld niet wordt uitbetaald?

Tijdens de coronacrisis verkeren veel bedrijven in zwaar weer. Uitstel van betaling van het vakantiegeld wordt vaak als “laatste redmiddel” gezien om een faillissement te voorkomen.

Als werkgever mag je het vakantiegeld niet zo maar uitstellen. Normaliter dient het opgebouwde vakantiegeld uiterlijk op 30 juni uitbetaald te zijn, tenzij anders weergegeven in de cao of arbeidsovereenkomst. Wanneer een werkgever kampt met betalingsproblemen kan deze eenmalig het vakantiegeld op een later tijdstip of in termijnen uitbetalen. De werkgever moet dan wel een schriftelijke goedkeuring hiervoor ontvangen van de werknemer.

UWV
Mocht de werkgever in dusdanige problemen komen dat deze niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, kan de rechter een bedrijf failliet verklaren. Werknemers kunnen vervolgens een beroep doen op het UWV. Uitbetaling van achterstallig loon, overuren, etc. kan tot maximaal 13 weken voor de opzegdatum bij het UWV worden opgegeven en tot maximaal 6 weken na de opzegdatum. 
Met betrekking tot het vakantiegeld, vakantiedagen, pensioenpremies etc. kan een uitkering verzocht worden over maximaal één jaar voor het einde van het dienstverband.

Heeft u vragen over het uitblijven van betaling van uw loon of vakantiegeld neem vrijblijvend contact met ons op.

T: 0492-544415
A: Mierloseweg 5, 5707 AA Helmond
E: secretariaat@braakmanadvocaten.nl