Belangrijk voor werkgevers in verband met het Coronavirus

Werkgevers konden tot voor zeer kort in verband met de gevolgen van het Coronavirus een aanvraag indienen voor werktijdverkorting. Omdat dit heeft geleid tot een ongekend groot beroep op deze regeling en deze aanvragen niet meer tijdig en adequaat kunnen worden verwerkt, heeft het Kabinet geïntroduceerd de tijdelijke maatregel “Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid”  (NOW).

De inleg is om meer werkgevers financieel tegemoet te komen en dat te doen op een veel snellere en efficiënte wijze. U kunt dus vanaf dit moment geen werktijdverkorting meer aanvragen. Hebt u al een vergunning gekregen voor werktijdverkorting dan blijft deze vergunning van kracht. Hebt u werktijdverkorting aangevraagd via de website maar hebt u nog geen antwoord gehad, dan wordt uw aanvraag op grond van de ingetrokken werktijdverkorting regeling beschouwd als een aanvraag voor de nieuwe tegemoetkomingsregeling. U krijgt hierover bericht.

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)
De nieuwe regeling NOW houdt in dat werkgevers een aanvraag kunnen indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten. De aanvraag moet worden ingediend bij het UWV waarbij men een voorschot kan ontvangen. Dat kan nu nog niet, maar daarover zal op zeer korte termijn informatie verschijnen. De tegemoetkoming kan worden aangevraagd voor zowel vaste als flexibele contracten. De aanvraag kan worden ingediend voor een tijdsperiode van 3 maanden met de mogelijkheid tot verlenging. Werkgever verplicht zich vooraf géén ontslag aan te vragen op grond van bedrijfseconomische redenen.

De belangrijkste voorwaarde om in aanmerking te komen voor deze nieuwe regeling is een aantoonbaar omzetverlies van 20% vanaf 1 maart 2020.  Een latere aanvraag werkt dus terug. Er zal een voorschot verstrekt worden van 80% van de verwachte tegemoetkoming.

Heeft u vragen over de voorwaarden en de uitwerking daarvan, dan kunt u met ons contact opnemen voor meer informatie evenals over verdere vragen en antwoorden over de regeling.

T: 0492-544415
A: Mierloseweg 5, 5707 AA Helmond
E: secretariaat@braakmanadvocaten.nl