Controleren vaststellingsovereenkomst (Vso)

Wanneer u en uw werkgever gezamenlijk tot het besluit komen om het dienstverband te beëindigen kan dit gerealiseerd worden door het opstellen van een zogenaamde vaststellingsovereenkomst. Hierin worden de oorzaken en gevolgen van het beëindigen van het dienstverband opgenomen. Met een goed opgestelde vaststellingsovereenkomst komt de werknemer in aanmerking voor een WW uitkering van het UWV. Van grootste belang aldus dat de inhoud van de overeenkomst correct wordt weergegeven.


Het controleren van een vaststellingsovereenkomst behelst niet alleen de juiste formulering van de beëindiging van het dienstverband om uw recht op een uitkering veilig te stellen, maar ook het maken van een berekening van de transitievergoeding, bezien of de juiste einddatum wordt vermeld rekening houdend met de opzegtermijn, wat te doen met eventuele concurrentie-, relatie- en studiebedingen, kan een vrijstelling van werk opgenomen worden, wat te doen met nog openstaande vakantiedagen en nagaan of het recht op herroeping van de overeenkomst wordt opgenomen. Al met al dus een volledige juridische check.


Een werkgever stelt de werknemer altijd in de gelegenheid om de vaststellingsovereenkomst te laten nakijken door een gespecialiseerde jurist. Het is te doen gebruikelijk dat voor deze juridische controle een vergoeding wordt opgenomen in de overeenkomst. Maak gebruik van dit recht en laat uw vaststellingsovereenkomst altijd nakijken voordat u tot ondertekening overgaat! 

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

T: 0492-544415

A: Mierloseweg 5, 5707 AA Helmond
E: secretariaat@braakmanadvocaten.nl

Gratis inloopspreekuur: dinsdag en donderdag van 16:30 uur tot 17:30 uur.