Geschil over verkoop woning?

Als gevolg van de achter ons liggende economische crisis deed zich in gevallen van echtscheiding vaak de situatie voor dat de gemeenschappelijke woning niet of moeilijk kon worden verkocht. Wanneer deze woning dan ook nog eens “onder water” stond was het leed vaak niet te overzien.

Gelukkig trekt op dit moment de woningmarkt weer flink aan, mede door de bijzonder lage hypotheekrente. Hierdoor ontstaat echter ook steeds vaker de onevenwichtige situatie waarbij een van de (ex)echtgenoten in het huis is blijven wonen, met het voordeel van de lage rentelasten, terwijl de ander in een (relatief dure) huurwoning is terechtgekomen, en bovendien ook nog eens aansprakelijk is gebleven voor de hypotheekschuld op het huis.
Mogelijkheden om dan zelf (ook) weer een woning aan te kopen zijn daardoor dan extra beperkt.

Indien u zich in een dergelijke situatie bevindt kan ons kantoor u van dienst zijn bij het vinden van een oplossing, zo nodig via de rechter.

Echter, een minnelijke regeling heeft natuurlijk altijd de voorkeur . . . . .

Neem contact met ons op:
T:0492-544415
A: Mierloseweg 5, 5707 AA Helmond
E: secretariaat@braakmanadvocaten.nl

Gratis inloopspreekuur: dinsdag en donderdag van 16:30 uur tot 17:30 uur