Oplossing voor burengeschil

'Een goede buur is beter dan een verre vriend', luidt het bekende spreekwoord. Helaas kunnen niet alle buren goed met elkaar overweg en lopen emoties hoog op in conflicten tussen buren. Tv programma's als 'De rijdende rechter' en 'Mr. Frank Visser doet uitspraak' vormen wekelijks vermaak voor vele kijkers. Maar wat doet u als het uw eigen situatie betreft? Hoe bereikt u een oplossing en wat zijn uw rechten in een burengeschil?

Burengeschillen gaan veelal over overhangende begroeiing, heggen, bomen, struiken, aflopend water, schuttingen, erfafscheiding, gebruik van elkaars terrein, hinder of (geluids)overlast.

Het is raadzaam het probleem allereerst aan te kaarten bij de betreffende buren. Wellicht hebben zij geen idee van het probleem dat zij veroorzaken. Daarbij kan het verstandig zijn een tussenpersoon in te schakelen, zoals een mediator, de wijkagent of (in geval van huurwoningen) de woningbouwvereniging.

Indien u niet samen tot een oplossing komt voor het burengeschil, is het mogelijk een procedure te starten bij de rechter. Dit kan een uitgebreide procedure of een spoed procedure zijn. Heeft u een snelle, voorlopige beslissing nodig over het conflict, dan is het aan te bevelen een kort geding procedure te starten.

Onze advocaten hebben jarenlange ervaring in het burenrecht. Met aandacht voor de juridische en menselijke kant, bereiken wij met u graag een oplossing voor het burengeschil. Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

T: 0492-544415
A: Mierloseweg 5, 5707 AA Helmond
E: secretariaat@braakmanadvocaten.nl

Gratis inloopspreekuur: dinsdag en donderdag van 16:30 uur tot 17:30 uur.