Beperking belastingaftrek partneralimentatie

Als u partneralimentatie betaalt aan uw ex-partner is deze alimentatie fiscaal aftrekbaar. U mag deze uitgave immers opnemen in uw aangifte inkomstenbelasting als aftrekpost. De aftrek voor partneralimentatie is momenteel maximaal 51,75%.

Afgelopen Prinsjesdag werd het nieuwe belastingplan van het kabinet Rutte gepresenteerd. Dit plan heeft onder andere gevolgen voor de aftrek van partneralimentatie.

Vanaf 2020 wordt de aftrekpost voor partneralimentatie in stapjes afgebouwd naar 37% in 2023.

Dit kan betekenen dat u netto meer partneralimentatie moet betalen dan thans conform uw draagkracht is vastgesteld. Laat u tijdig informeren over de gevolgen van het belastingplan en onderzoek of u mogelijk een wijziging partneralimentatie kunt aanvragen.

Voor vragen neem vrijblijvend contact op met ons kantoor op 0492-544415.