Wat te doen bij onvrede over uw gezinsvoogd?

Wanneer een kinderbeschermingsmaatregel is opgelegd in uw gezin zoals een ondertoezichtstelling of een uithuisplaatsing, krijgt u als ouders te maken met een gezinsvoogd. De gezinsvoogd maakt een plan van aanpak om de ontwikkelingsbedreiging voor uw kinderen weg te nemen. Maar wat nu als u ontevreden bent over de werkwijze van de gezinsvoogd?

Er zijn verschillende mogelijkheden hier als ouder iets aan te doen:
- klacht indienen bij de gecertificeerde instelling;
- klacht indienen bij het AKJ;
- gemotiveerd vragen om een andere gezinsvoogd. De gecertificeerde instelling beslist hierover zelf;
- een verzoek indienen bij de rechtbank voor een andere gecertificeerde instelling;
- een bemiddelingsgesprek vragen bij de rechter. Dit verzoek moet door een advocaat worden gedaan en er moet eerst een poging zijn gedaan om onderling het conflict op te lossen.

Ook uw kind kan wanneer hij/zij 12 jaar of ouder is bij de rechtbank aankaarten dat hij/zij niet tevreden is over de inzet van de gezinsvoogd, dit wordt de zogenaamde informele rechtsingang genoemd.

Wilt u meer informatie over het gebrek aan samenwerking met de gezinsvoogd of een kinderbeschermingsmaatregel, neem vrijblijvend contact met ons op.

T: 0492-544415
A: Mierloseweg 5, 5707 AA Helmond
E: secretariaat@braakmanadvocaten.nl

Gratis inloopspreekuur: dinsdag en donderdag van 16:30 uur tot 17:30 uur.